Hem

Välkommen till Malmö Ideella

Malmö Ideella föreningars Paraplyorganisation, har anor från 1945. Huvuduppgiften är att företräda medlemsföreningarna i frågor av intresse för dem. Alla som är intresserade av föreningslivet är välkomna att kontakta oss. Läs mer

Nyheter och Information

Uppdaterat Dags för

Uppdaterat Dags för

Föreningspool Malmö har uppdaterat Dags för årsmöte som är skapat av Malmö Ideella och MISO. Det innehåller tips och checklista till föreningens årsmöte. Dags för årsmöte...
Information om Malmöandan

Information om Malmöandan

Malmöandan - Föreningslivet och Malmö stads lokala överenskommelse om byggandet av ett mer hållbart Malmö, tar nu nästa steg i utvecklingen genom att lämna idéstadiet och gå vidare in i...
Välkommen till CHANGE

Välkommen till CHANGE

Välkommen till CHANGE – filmvisning och samtal Det är något nytt som behöver komma fram. En ny aspekt av något som redan finns. Det är inte revolutionerande men kan revolutionera hela...
Dialogmöten Rörelsernas museum

Dialogmöten Rörelsernas museum

Utvecklingen av Rörelsernas museum fortsätter och med detta även de första stegen mot den nya museet. Dina tankar och erfarenheter behövs för att utveckla museet som ska byggas underifrån i både innehåll och...
Informationsmöte om Extratjänst

Informationsmöte om Extratjänst

KC Kompetenscenter och Arbetsförmedlingen bjuder in föreningslivet till informationsmöte om stödet extratjänst den 25 oktober 2018 kl. 15.00. Behöver ni en extra resurs på föreningen? Då erbjuder Arbetsförmedlingen stödet extratjänst.  En...
Förändringsworkshop med Tillitsverket

Förändringsworkshop med Tillitsverket

OM SAMVERKANS- OCH FÖRÄNDRINGSKRAFT I MÄNNISKA OCH SAMHÄLLE En av de viktigaste faktorerna för positiv samhällsutveckling är individens vilja och förhållande till förändring. Hur ökar vi förmågan att kunna vara i...
Gemensam dialog om den framtida kompetensen

Gemensam dialog om den framtida kompetensen

Välkomna till en gemensam dialog om den framtida kompetensen för Skånes föreningsliv! Vi har nu under tre år arbetat gemensamt i projektet Kompetenscenter Idéburna Malmö för att genom kompetens och...
Integration och etablering av nyanlända 

Integration och etablering av nyanlända 

Välkommen till en heldagskonferens om Partnerskap Skånes arbete med integration och etablering av nyanlända. Konferensen vill ge dig som deltar en chans att fördjupa dig i något av de spår som tillsammans grundlägger...
Remisskonferens 10 oktober

Remisskonferens 10 oktober

Varje år görs en översyn av Föreningsstöds regelverk som omfattar fritidsnämndens allmänna bestämmelser och bidragsregler. Dokumentet redogör för förslag på förändringar till Föreningsstöd 2019. KC Kompetenscenter inbjuder i samråd HISO, MISO...
Tillsammans för ett helt Malmö

Tillsammans för ett helt Malmö

Uppstart: Effektivare insatser mot segregation genom sektorsövergripande arbetssätt, planering och lärande. 18 oktober 14.30-18.00 på Lindängen Malmö är engagemang. Det sjuder av aktivitet för att fler ska få bättre chanser att nå...
Fores bjuder in till ett samtal

Fores bjuder in till ett samtal

Ett lunchsamtal om civilsamhällets roll i integrationen av flyktingar – Lärdomar från Kanada Den 8 oktober bjuder Fores in till ett samtal om studien Canada Can – Can we? Sponsoring integration...
Partnerskap Skåne

Partnerskap Skåne

Nyanländas delaktighet, hälsa och egenmakt är centralt för en jämlik hälsa och hållbar samhällsutveckling. Partnerskap Skåne (PS) är sedan 2008 en modell för holistisk samverkan och metodutveckling i syfte. Läs folder...
Skånes Miljövårdsfond 

Skånes Miljövårdsfond 

Region Skåne. Har du en idé som skulle kunna förändra Skånes miljö till det bättre? Då har du goda chanser att omsätta dina tankar i praktisk handling. Årets ansökningsperiod  avslutas 15 september. Praktisk...
Stiftelsen Inga och Arne Lundbergs minnesfond  

Stiftelsen Inga och Arne Lundbergs minnesfond  

Föreningar kan söka. Förra årets fick tre Malmöföreningar stipendiet på 10.000 vardera. Stiftelsens ändamål är att dela ut stipendier till ungdomar eller föreningar i Malmö för ledarutbildning inom ideell ungdomsverksamhet eller till...
En introduktion till radikalisering, våldsbejakande extremism och dess tidiga tecken

En introduktion till radikalisering, våldsbejakande extremism och dess tidiga tecken

KC Kompetenscenter, tillsammans med Safe Space Malmö, bjuder in till ett seminarium som handlar om Tidiga tecken på radikalisering Religiös extremism Våldsbejakande beteende kopplat till kriminologi Högerextremism och vänsterautonoma grupper Seminariet...

Fler nyheter »