Bidragsinformation

Länsstyrelserna kan bevilja bidrag för verksamhet som utförs inom ramen för tidiga insatser för asylsökande. Hur länsstyrelserna ska hantera bidraget regleras av Förordning om statsbidrag till verksamheter för asylsökande m.fl. (2016:1364). 

2017 förfogar länsstyrelserna totalt över 135 miljoner kronor. Bidrag får lämnas för verksamhet som är riktad till målgruppen för tidiga insatser, och där syftet med verksamheten är att främja kunskaper i svenska, kunskaper om det svenska samhället och arbetsmarknaden eller hälsa.

Sista ansökningsomgången för 2017 är nu avslutad. Så fort det kommer mer information hittar ni den här eller på Länsstyrelsen via länken nedan.

Ni kan också ladda ner en broschyr om Tia. Infobladtia
Mer information och ansökningshandlingar hittar du här

För den senaste statistiken avseende asylsökande och beviljade uppehållstillstånd klicka här.

Du kan också kontakta din delregionala Tia-samordnare. För Malmö och södra Skåne är det Fredric Strömberg som ni enklast når på Fredric.stromberg@mip.org.se eller 0700-443 440.