TIA – Tidiga insatser asylsökande

Om TIA

Tidiga insatser avser insatser och aktiviteter riktade till män och kvinnor som är asylsökande eller som har uppehållstillstånd men bor kvar i Migrationsverkets anläggningsboenden i väntan på anvisning om kommunplacering. Insatser under asyltiden syftar till en bättre och snabbare etablering i samhälls- och arbetslivet. Det är viktigt att tiden då den enskilde befinner sig i asylprocessen kan tas tillvara och användas på ett meningsfullt sätt, bland annat för att korta vägarna till en framtida etablering för den som får uppehållstillstånd.
Läs mer om Länsstyrelsens uppdrag kring tidiga insatser för asylsökande här

Ladda ner ett infoblad om Tia

Ta del av den senaste statistiken från Migrationsverket avseende asylsökande och beviljade uppehållstillstånd här.

Klicka här för en karta med pågående TIA-aktiviteter i Skåne.

Från den 1 november arbetar Malmö Ideella med den delregionala samordningen av Tia i Malmö i samverkan med Länsstyrelsen Skåne.

Frågor?
Har ni frågor redan nu kontakta Fredric via fredric.stromberg@mip.org.se eller 0700-443 440.

Tia-samordnarens övergripande mål är att verka för att verksamheternas utbud motsvarar deltagarnas behov och att de asylsökande har möjlighet att delta i de aktiviteter som erbjuds.