Utvecklingsmedel förebyggande insatser mot mäns våld mot kvinnor, samt för regionala insatser för stöd och skydd för våldsutsatta

Länsstyrelsen Skåne erbjuder ideella organisationer att ansöka om utvecklingsmedel (till förebyggande insatser mot mäns våld mot kvinnor, samt för regionala insatser för stöd och skydd för våldsutsatta).

Vill du läsa mer om utvecklingsmedlet? Kolla in här

Informationsträff om utvecklingsmedel kommer ske i Malmö, den 6e april kl. 14:30-16:00. Anmälan sker via följande länk

Ansökan (Ansokan-lansstyrelsen PDF) scannas in och skickas via e-post till: skane@lansstyrelsen.se (uppge följande i ämnesraden: “Ansökan om medel jämställdhet, dnr. 801-6908-2017.” Är ansökan över 15 Mb, behövs en inbjudan till tjänsten filskick. Inbjudan fås genom att maila skane@lansstyrelsen.se och fråga om detta.)

Alternativt skickas (Ansokan-lansstyrelsen PDF) ifylld via post till:

Länsstyrelsen Skåne

Enheten för social hållbarhet

Att. Katarina Tümer

205 15 Malmö

Sista ansökningsdag är den 30 april. Frågor skickas till: katarina.tumer@lansstyrelsen.se eller frida.darj@lansstyrelsen.se