Två former av projektstöd

Projektstöd är ett ekonomiskt stöd till kulturprojekt inom alla konstformer, till exempel musik, dans, teater, bild & form, litteratur och film. Fristående kulturorganisationer Malmö kan ansöka. Det finns nu två former av projektstöd:

•Projektstöd för publika arrangemang
•Projektstöd för utvecklingsprojekt

Höstens ansökningsomgång gäller projekt som genomförs under 2018. Aktuella ansökningsblanketter finns på hemsidan från 11 september och sista ansökningsdag är den 2 oktober.

Projektstöd – information och blanketter