Studieförbundet Bilda söker lokal i Malmö

Studieförbundet Bilda befinner sig idag på Jörgen Ankersgatan i Malmö. Vi har nu växt ur våra kontorslokaler och söker efter en ny dynamisk miljö och vill gärna dela med fler!

Bilda arbetar brett med folkbildningen i fokus. Våra kärnområden är att arbeta med Kultur – Kyrka och Samhälle. Detta gör vi både tillsammans med våra medlemsorganisationer, samvekansparter och i egen regi. Vi befinner oss i en expansiv och utvecklande fas där vi gärna vill göra mer tillsammans med andra och i projektform.

Vi har behov av:
– 13 – 15 kontorsplatser som bör kunna fördelas på både mindre öppna landskap, delade kontorsrum och egna rum.
– 2 Samtalsrum/mindre mötesrum, där det också går att bedriva studiecirklar
– Större konferensrum med möjlighet för plats till 50 personer. Gärna en större flexibel lokal som både går att använda som mötes/konferenslokal och till verksamhet.
– Kök med matsplats för minst 15 personer
– Avskilt hörn/rum för skrivare och material
– Möjlighet till förråd för material och arkiv.

Vi bedömer att den sammanlagda ytan bör vara kring 200-500 kvm, beroende på utformning och möjlighet att dela med andra verksamheter.

Det är viktigt att bussförbindelserna är goda och gärna att lokalen ligger centralt i Malmö då vi dagligen har behov av goda kommunikationer runt omkring i Skåne.

Kontaktperson
Alexandra Fritzson, Platschef Skåne
Mobil: 040-615 54 60
E mail: Alexandra.fritzson@bilda.nu

Studieförbundet Bilda har livsfrågor i fokus. Med kultur och bildning i olika former vill vi bidra till att människor möts och nya perspektiv skapas.