Remissomgång handlingsplan

Remiss angående Handlingsplan för samverkan mellan idéburen sektor i Malmö och Malmö stad. STK-2017-1039

Remissen har lämnats till nämnder och föreningar.
För att se vilka titta på malmoandan.se Remiss 2017 Tjänsteskrivelser.

Svaret, ställt till Kommunstyrelsen, skickas till registrera.stk@malmo.se (fyller du i svaren här, skickas dina svar automatiskt till registrator.)
Svar skall ges senast kl. 12.00 angivet datum. 2017-11-30.

Information:
För att ta fram innehållet i detta förslag till handlingsplan har många organisationer i den idéburna sektorn och olika delar av Malmö stads verksamhet bidragit med tankar och idéer. I och med denna remiss ges möjlighet att komma med ytterligare åsikter om innehållet i handlingsplanen. Dessutom ges utrymme för er att fundera över hur ni (organisation eller nämnd) kan bidra till att genomföra planen.

OBS: (Alla remissvar vi tar emot blir allmänna handlingar och öppna att läsa för allmänheten.)

För frågor om remissen var vänlig ta kontakt med någon av samordnarna:
Tom Roodro, tom.roodro@malmo.se, 0729-69 49 41 Malmö stad
Lari Pitkä-Kangas, lari.pitka-kangas@mip.org.se, 0734-26 44 81 Idéburen sektor, MIP-Malmö Ideella.

Läs dokumenten och hitta annan information på malmoandan.se
Eller gå till Remiss 2017: http://malmoandan.wixsite.com/minsida-1/remiss-2017