Projektbidrag för ökad demokratisk delaktighet

MUCF – Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor erbjuder ideella organisationer att ansöka om projektstöd för att skapa lokala resurscentrum i områden som kännetecknas av lågt valdeltagande och svag demokratisk delaktighet. Sista ansökningsdag är den 20 mars 2017. Läs mer här.