Projektbidrag hos Stadskontoret

Pm – att söka om medel till insatser för jämställdhet, antidiskriminering, barnrättsperspektivet och nationella minoriteter, Ladda ner PM här

Som ideell förening i Malmö kan ni ansöka om pengar för arbete med

  • jämställdhet
  • antidiskriminering
  • nationella minoriteter

Ansökan ska vara stadskontoret tillhanda senast den 30 oktober 2017 via mail till anders.p.eriksson@malmo.se