Praktisk bokföring i förening

Föreningsutbildningen Praktisk bokföring i förening vänder sig till de förtroendevalda som är intresserade av föreningsekonomi

Kursinnehåll den 4 september
Grundläggande bokföringsregler
Baskontoplanens uppbyggnad med kontoklasser, kontonummer och kostnadsställen
Skillnaden på kontant- och faktureringsmetoden
Praktiska övningar i bokföring
Bokningar inför bokslut
Resultat- och balansräkning

Mer information och anmälan: https://foreningspoolmalmo.se/utbildning/foreningsutbildning/