Plantparken ny medlemsförening!

Vi välkomnar Plantparken till Malmö Ideella!

Plantparken i Västra Hamnen är en plats för odling, ekologi, möten, projekt & studier.

Plantparken föddes 2011 som ett projekt mellan Malmö Stad och institutionen för Konst, Kultur och Kommunikation, K3, Malmö Högskola. K3 drev Plantparken som en del av sin undervisning och forskning, och som en aktör i Västra Hamnen. Plantparken var ett återkommande inslag i K3s kurs Design för hållbar utveckling.

2015 lämnades förvaltningen av Plantparken över till oss som odlar, då avtalet mellan K3 och Malmö stad gick ut. De som odlar startade en ideell förening och ingick ett eget avtal med Malmö Stad.

Läs mer här.