Pengar finns att söka till samlingslokaler för unga

Nu är det dags att söka Boverkets utvecklingsbidrag till ungdomsverksamhet i allmänna samlingslokaler. I år är bidragsmedlen utökade och lokaler i socioekonomiskt utsatta områden är prioriterade, särskilt de i storstäderna, Malmö.

Ideella föreningar och andra organisationer kan söka bidraget för att anpassa sin lokal, eller miljön utanför lokalen, till ungdomsverksamhet inom kultur-och fritidsområdet. Sök bidrag till ungdomsverksamhet senast den 31 augusti!