Överenskommelsen Skåne får ny hemsida

På Överenskommelsen Skånes nya hemsida finns det filmer som besvarar frågor som:

Hur kom överenskommelsen till? Varför behövs den? Vad har den betytt? Vilka konkreta resultat har åstadkommits? Och vad händer framöver?
Hemsidan hittar du här.