MIP grupper

Arbetsgrupp föreningscenter
Lari Pitkä-Kangas – sammankallande
Fredrik Eklöf
Ingemar Holm
Abdulkhadir Mohamed Future

Arbetsgrupp medlemsrekrytering och kartläggning
Föreningskonsulenten
Robabeh Taeri

Arbetsgrupp föreningsstöd
Robabeh Taeri
Maria Pålsson
Föreningskonsulenten

Arbetsgrupp grafisk profil
Fredrik Eklöf
Föreningskonsulenten

Styrgrupp Kompetenscenter Idéburna Malmö
Utsedda av MIPs styrelse:
Fredrik Eklöf
Mia Latvala
Cecilia Dolk

Styrgrupp föreningspool
Från MIPs styrelse:
Maria Pålsson (ordinarie)
Samir Arabi-Eter (suppleant)

Utbildningsgrupp fritidsförvaltning
Ivar Scotte (ombud från MIP)

SAM VU
MIP har tillsammans med MISO skapat en samverkansgrupp mellan respektive styrelses VU.
Från MIPs styrelse:
Fredrik Eklöf
Robabeh Taeri

MIPs ombud i fritidsnämndens dialog grupp
Samir Arabi-Eter (ordinarie)
Fredrik Eklöf (ordinarie)
Föreningskonsulent (suppleant)

MIPs ombud i fritidsförvaltningens referensgrupp bidrag
Margareta Persson
Pernilla Röjner

MIPs ombud i fritidsförvaltningens grupp föreningsgala
Abdulkhadir Mohamed Future

MIPs ombud i jury för “årets förening och årets eldsjäl”
Maria Pålsson (ordinarie)
Abdulkhadir Mohamed (suppleant)

MIPs ombud i Nätverket Idéburen Skåne
Maria Pålsson

MIPs ombud i Skånes Föreningar
Ingemar Holm och Abdulkhadir Mohamed Future

MIPs ombud i Sveriges Föreningar
Ivar Scotte

PUL ombud
Olle Möller