Malmö Ideella grupper

Arbetsgrupp föreningscenter
Verksamhetsledaren – sammankallande
Fredrik Eklöf
Ingemar Holm
Abdulkhadir Mohamed Future

Arbetsgrupp grafisk profil
Fredrik Eklöf
Verksamhetsledaren

Styrgrupp Kompetenscenter Idéburna Malmö
Utsedda av Malmö Ideellas styrelse:
Fredrik Eklöf
Mia Latvala

Styrgrupp föreningspool
Från Malmö Ideellas styrelse:
Maria Pålsson (ordinarie)
Samir Arabi-Eter (suppleant)

Utbildningsgrupp fritidsförvaltning
Ivar Scotte (ombud från Malmö Ideella)

SAM VU
Malmö Ideella har tillsammans med MISO skapat en samverkansgrupp mellan respektive styrelses VU.
Från Malmö Ideellas styrelse:
Fredrik Eklöf
Samir Arabi-Eter

Malmö Ideellas ombud i fritidsnämndens dialog grupp
Fredrik Eklöf (ordinarie)
Ivar Scotte (ordinarie)
Samir Arabi-Eter (suppleant)

Malmö Ideellas ombud i fritidsförvaltningens referensgrupp bidrag
Margareta Persson
Pernilla Röjner

Malmö Ideellas ombud i fritidsförvaltningens grupp föreningsgala
Ivar Scotte

Malmö Ideellas ombud i jury för “årets förening och årets eldsjäl”
Abdulkhadir Mohamed Future

Malmö Ideellas ombud i Nätverket Idéburen Skåne
Maria Pålsson

Malmö Ideellas ombud i Skånes Föreningar
Abdulkhadir Mohamed Future

Malmö Ideellas ombud i Sveriges Föreningar
Ivar Scotte

GDPR ombud – dataskyddsförordningen
Olle Möller