Förtroendevalda

Här hittar du kontaktuppgifter till firmatecknare, styrelsen, revisorer och valberedning.
Fredrik Eklöf, Robabeh Taeri, Samir Arabi-Eter och Maria Pålsson har rätten att två i förening teckna föreningens firma, Malmö Ideella.

Ordförande och VU

Fredrik Eklöf
0708-85 91 71
fredrik@fredrikeklof.se

 


Vice ordförande

Maria PålssonMaria Pålsson
0734-40 44 92
anna.maria.palsson@gmail.com

 


Vice ordförande

SamirSamir Arabi-Eter
0760-15 97 89
samir@spelenshus.se

 

Kassör och VU

Robabeh TaeriRobabeh Taeri
0736-18 70 03
rtaeri@yahoo.com

 

Ledamot och VU

Ingemar HolmIngemar Holm
0709-91 93 22
ingemar.holm@publiktentreprenorskap.se

 

Ledamot

AbdulkhadirAbdulkhadir Mohamed Future 
0762-059510
future@live.se

 

Ledamot och sekreterare
Mia Latvala
mialatvala@yahoo.com

Suppleant

Oliver Boij
oliver.boij@furuboda.se

 

 

Ordinarie revisor

Evald Fridén evald@skanskhandboll.se
Rolf Hansson rolf.hansson@ungaornar.se

Suppleant revisor

Margareta Persson

Valberedare

Leif Jakobsson 0703-43 97 59 (sammankallande)
Alexandra Fritzson
Chris Jonasson