Årsmöte

Årsmötet 2018 är måndagen den 26 februari kl. 18.00
Plats: Nobelvägen 21 i Malmö, KC Malmö.
Vid föreningsmöte har varje medlemsförening två röster.
Om mat önskas, så anmäl er senast den 21 februari till info@mip.org.se

Malmö Ideella föreningars Paraplyorganisation bjuder i samband med årsmötet även på mat och mingel med efterföljande workshops med aktuellt tema.

kallelse arsmöte 18

ombudsfullmakt

stadgar MIP 2018 förslag  

2018 plan och budget

 

Förslag mötesordning årsmöte 2017 
Årsmötesprotokoll 2017 Malmö Ideella MIP 

Protokoll MIP 2016 

Årsredovisning 2016 signerad
Årsredovisning 2015
Verksamhetsberattelse 2015
Årsredovisning 2014
Verksamhetsberättelse 2014
Årsredovisning 2013
Verksamhetsberättelse 2013
Verksamhetsberättelse 2012
Verksamhetsberättelse 2011
Verksamhetsberättelse 2010
Verksamhetsberättelse 2009
Verksamhetsberättelse 2008