Nominera till Årets initiativ

Årets initiativ är ideella sektorns utmärkelse för sociala insatser. En av det civila samhällets viktigaste funktioner är att vara initiativtagare till positiv samhällsförändring. Genom att människor går samman för att förändra i sin egen eller andras vardag bidrar vi tillsammans till ett bättre samhälle.

Er verksamhet ska vara en partipolitiskt obunden organisation inom Sveriges civilsamhälle som under 2016/17 drivit ett nytänkande initiativ som haft en betydelsefull roll för att förändra samhället till det bättre. Initiativet ska också ha visat på kreativitet, effekt och att det är hållbart i meningen att det kan leda till en permanent förbättring.

Nominera senast den 20:e september och priset delas ut under festliga former på den Internationella Frivilligdagen den 5 december.

Bakom priset står Forum – idéburna organisationer med social inriktning tillsammans med IBM och Vinnova.