MUCF konferens #EUNEETS

MUCF konferens #EUNEETS, Göteborgs stadsmuseum, 15 juni 2017

MUCF bjuder in till en heldagskonferens på Göteborgs stadsmuseum för att titta närmare på hur vi kan utveckla alternativa lärandemiljöer för att stärka unga som står långt från skola, arbetsliv och deltagande. Ta del av erfarenheter från olika europeiska länder, möt projekt från olika svenska verksamheter och lär dig mer om framgångsfaktorer, effekter och hur validering av icke formellt lärande kan se ut.

Inbjudan här euneets_inbjudan