Kontakta oss

Verksamhetsledare

Ivar Scotte

Ivar Scotte
0708-77 82 72
ivar.scotte@mip.org.se

 Föreningssamordnare

Mikael Johansson

Mikael Johansson
0729-99 83 77
mikael.johansson@mip.org.se

Samordnare Överenskommelsen Malmö

Lari Pitkä-Kangas

Lari Pitkä-Kangas
0734-26 44 81
lari.pitka-kangas@mip.org.se

Kontaktperson KC Malmö
(KompetensCenter Idéburna Malmö samt Stiftelsen Malmö Ideella Kompetenscenter)

Olle Möller
0708-99 55 37
olle.moller@kcmalmo.se

Kontaktperson föreningspool Malmö
(Huvudman för föreningspoolen är Malmö Idrottsföreningars Samorganisation)

Linda Attin

Linda Attin
0707-49 39 21
linda@foreningspoolmalmo.se 

Delregional Tia-samordnare Malmö

Fredric Strömberg
0700-443 440
fredric.stromberg@mip.org.se

Kontorsvaktmästare

 

Samba Jobe
0769-383 124
samba.jobe@mip.org.se

 

Adress
Malmö Ideella
Nobelvägen 21
214 29  Malmö

E-post: info@mip.org.se

Organisationsnummer: 846001-7109
Bankgiro: 5145-8313