Föreningslunch om extratjänst

Vi bjuder in medlemsföreningar till Föreningslunch 13 november tillsammans med Arbetsförmedlingen och KC Malmö.

En extratjänst innebär att en arbetssökande arbetar i er förening. Ni får en extra resurs som erbjuds en vanlig anställning samtidigt som ni får ekonomisk ersättning. På samma gång hjälper ni den arbetssökande att komma in i arbetslivet.

Anita Hedegård kommer från Arbetsförmedlingen och informerar och svarar på era frågor.

KC Malmö kommer 2018 kunna erbjuda kompetenshöjande insatser för föreningar som skall anställa med anställningsstöd från Arbetsförmedlingen. Även introduktionsutbildning för de som skall bli anställda planeras. Denna utbildningen syftar till att ge anställda via Extratjänster förutsättningar och förståelse om vad som förväntas när man jobbar inom föreningslivet. Olle Möller, verksamhetschef KC Malmö, kommer att vara på plats och informera mera.

Måndagen den 13 november kl. 11.30 – 13:00
Adress: KompetensCenter Idéburna Malmö, Nobelvägen 21 i Malmö

Anmälan: senast den 11 november på

https://simplesignup.se/event/102898
Max två deltagare per förening. Vi bjuder på en enkel lunch.

Frågor: kontakta Linda Attin 0707-49 39 21, konsulent MISO
eller kontakta Pernilla Röjner 0709-14 51 40, utbildningssamordnare KC Malmö

Läs inbjudan här Föreningslunch_AF_20171113