Föreningar och allmän plats

En medlemsförening i Malmö Ideella tog initiativ till en petition vid föreningsmöte med Malmö Ideella. En skrivelse har lämnats in gällande stadsliv till Gatukontoret. Tillsammans kan vi göra Malmös stadsmiljö bättre.

Här finns skrivelsen textmässigt Föreningar och allmän plats. Malmö Ideella avvaktar svar från Gatukontoret och återkommer då till våra medlemsföreningar.