Diskutera Malmö stads kulturstöd

Den 24 januari kl 16.00 bjuder kulturförvaltningen in till möte kring uppdateringen av bestämmelserna för kulturstöd. Anmälan sker på mail till: kulturstod@malmo.se

“Grunden i de nuvarande bestämmelserna är från 2002, men det har skett en rad förändringar sedan dess. Syftet är nu att ta ett samlat grepp och skapa en bättre helhet. Uppdraget ä också att knyta an till Malmö stads mål och värdegrund och till Kulturstrategi 2014-2020. Kulturstödet ska möta det fria kulturlivets utveckling och behov genom flexibla stöd som ger möjlighet till förnyelse. Kulturnämnden antog 2016-11-22 ett preliminärt förslag. Ett definitivt beslut fattas under våren 2017. Före beslutet finns utrymme för en dialog med det fria kulturlivet.”