Bosnien och Hercegovinas Kvinnosällskap i Malmö söker lokal

Bosnien och Hercegovinas Kvinnosällskap i Malmö har sedan starten bedrivit sin verksamhet på Spånehusvägen 83 i Malmö nu vi måste flyta från underbara Gemenskapen och vi ser även gärna andra hyresgäster under samma tak som det var innan .

Vi behöver tillgång till en mindre rum och en store som vi kan ha aktiviteter och cirklar.
Gärna kök.
Vi bedömer att den sammanlagda ytan bör vara kring 80 kvm vilken vi gärna samsas om med andra föreningar

Vi är ett kvinnosällskap med god vilja, stora intressen vars syfte är att göra världen/omgivningen till en bättre plats att leva i.

Några av frågorna vi arbetar med:
Permanent arbete för att öka kvinnors status och möjlighet att nå framgång i samhället
Vårdande och förverkligande av kulturellt och historiskt arv, symboliska och karaktäristiska bosniska värden
Humanitärt arbete med särskild hänsyn till hjälp för kvinnor, barn och hjälpbehövande
Kvinnointegration i det svenska samhället
Deltagande i demokratiska processer i det svenska samhället
Ständiga aktiviteter med alla andra frågor som rör kvinnors, barns och familjens framgång.

Kontaktperson: Ramiza Karamehmedovic
E-post: sedef.malmo@gmail.com

bhkssedef.123minsida.se