Att fånga engagemanget

En utbildning om att ta tillvara på det ideella engagemanget i föreningslivet
Denna utbildning ger dig och din organisation olika perspektiv på ideellt engagemang och konkreta verktyg för att ta tillvara på människors motivation och drivkraft. Du får veta hur ni kan utgå från ert eget syfte och mål för att fånga upp engagemanget och involvera fler frivilliga i er organisation. Vi går igenom hur engagemanget ser ut i Sverige idag och spanar in i framtiden för att se hur vi kan rusta våra föreningar för att fånga upp framtidens frivilliga.

Under utbildningen 23 maj blandar vi teori med praktiska tips och verktyg. Du som deltagare spelar en aktiv roll och du får möjlighet att utbyta kunskap och erfarenhet med de andra organisationerna.

Anmälan Klicka här!

Inbjudan attfangaengagemang_23maj