Årsmöte och Minikonferens

Måndagen den 26 februari kl 18.00 är det årsmöte
Handlingar uppdateras regelbundet på
https://mip.org.se/om-oss/arsmote/

Valberedningen uppmanar föreningar nominera 
https://nominera.se/Malmoideella/elections/view

Anmälan till årsmötet och minikonferens 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSerQiIHUaynweLEt8OjOKzMou7LbXWcFkKfd2UO0VO6mYICZw/viewform?c=0&w=1

Minikonferens om prioriterade samhällsutmaningar att samverka kring
  • Ungas hälsa och livsstil
  • Jämlik fritid och kultur
  • Stadsliv, allmänna platser och lokaler
  • Delaktighet, Trygghet, Demokrati
  • Nya vägar till arbete och aktivite