Ledardagen

ledardagen2016

Ledardagen 2016 ställs in
Vi har beslutat att Ledardagen onsdagen den 25 maj 2016 ställs in.
Ansökan om ekonomiskt stöd, för att genomföra Ledardagen 2016, har fått avslag.
Arrangörerna MIP och MISO, tillsammans med Malmö stad, är överens om beslutet att ställa in.
Vid frågor kontakta Mia Josefsson mia.josefsson@mip.org.se

Onsdagen den 25 maj mellan kl 14-19
Platsen är Moriska Paviljongen i Malmö Folkets Park.

Ledardagen är en dag för inspiration, glädje, möten, kunskap, erfarenhetsutbyte men också för att gemensamt synliggöra och uppmärksamma allt ideellt engagemang i Malmö. Du som ledare väljer vad du vill uppleva eller bara ta en kopp kaffe.

Med ledare menar vi ideella ledare, ideella krafter, förtroendevalda, anställda, tränare, ledare, cirkelledare, ideellt engagerade, frivilliga eller volontärer etc.

MIP och MISO välkomnar alla ledare i Malmö att vara med.

Följ oss på Twitter och på Facebook.